Sistemi Daikin VRV

Përzgjedhës me disa degë për rikuperimin e nxehtësisë me VRV IV