ECS / Projekte

Duke qenë një nga kompanitë më aktive në tregun vendas, ECS ka ekzekutuar projekte të rëndësishme si për nga volumi i punimeve,
edhe për nga kompleksiteti tekniko-inxhinierik, standardet dhe cilësia.

Klientët tanë janë investitorë shqiptarë dhe të huaj, ndërsa gama e veprave të realizuara përfshin objekte civile, rezidenca, spitale, hotele, qendra biznesi dhe objekte e impiante të ndryshme industriale. Produktet dhe pajisjet që ne përdorim janë të markave prestigjoze, produkte të certifikuara CE që mbrojnë ambientin dhe ekosistemin që na rrethon, kanë një efikasitet të lartë pune dhe kosto operimi të reduktuara.

“Trauma Center”, Trauma Hospital - Tirana

Mechanical and Air Conditioning System.

"Maternity Hospital" - Tirana

Mechanical and Air Conditioning System.

"Hani i Elbasanit" Hotel - Korça

DAIKIN VRV IV Air Conditioning system and the Warm Sanitary Water system,
31 indoor ground units, 3 outdoor units.

Credins Bank - Fier

DAIKIN VRV IV Air Conditioning system, 6 concealed ceiling indoor units, 1 split air conditioner and 1 DX Coil heat recovery unit.
Electrical system (Power and Lighting System, Data System).

Credins Bank - Tirana 10

Electrical system (Power and Lighting System, Data System).

Credins Bank - Lezhë

DAIKIN VRV IV HVAC System, 6 indoor concealed ceiling and cassettes units, 1 split air conditioner, 2 outdoor units and 3 DX Coil heat recovery units.

"PRIME MINISTRY BUILDING" - Tirana

DAIKIN VRV IV Air Conditioning system, 10 indoor units and 3 outdoor units.

THE "AMAVITA" CLINICT - Tirana

Concealed ceiling units air conditioner, ALP air channels, filters for operating room and centrifugal aspiration unit with air circulation. Electric system (Power, Lighting, and Data system).

Services and Residence Building "ANA" sh.p.k

HVAC System, Hydro-Sanitary water supply and sewage system, and the Fire Fighting system.
Electric System (Power, Lighting, Data, Grounding and Lightning Rod, Video Doorbell, Fire Alarm, Theft Alarm, TV).

Residential Villas in Mjull Bathore

HVAC System, Hydro-Sanitary water supply and sewage system, and the Fire Fighting system.
Chiller - Fancoil and ALTHERMA Air Conditioning and the Warm Sanitary Water Production System.

Residential Buildings - Durrës

Hydro-Sanitary System (Water Supply and Sewage Systems). Electric System (Power, Lighting, Lightning Rod and protective Grounding, Telephony, Video Door Bell, TV).

"REXHINA" Coffee Shop, Offices and Residential Space

Design and implementation of the DAIKIN VRV IV Air Conditioning System, 21 indoor units, 1 outdoor unit for the offices and the ALTHERMA System for the residential space with 8 indor units and 1 autdoor unit.
Warm Sanitary Water Production System and the Hydro-Sanitary System.

"LUXURY" Hotel - Ksamil

DAIKIN VRV IV Air Conditioning System, 45 indoor units, 11 outdoor units.

"ROTONDA" Trade Center - Durrës

DAIKIN VRV IV HVAC System, 156 indoor units, 15 outdoor units.

130 residential apartments

Multi-Split and Chiller Conditioning System – Fancoil with power up to 13 kW.

"DATON" Building - Tirana

Hydro-Sanitary System (Water Supply System and Sewage Discharge System at Sanitary Nodes, Fire Fighting Hydrants and Water Columns, Sanitary Nodes Ventilation System).

Tirana Professional College (KPT) - Tirana

Split air conditioners, 28 indoor units. Electric system (Power, Lighting, Data, Intercom, Monitoring and Fire Alarm).