Ne krijojmë klimën perfekte, pikërisht për ju.

Performancë superiore, efikasitet energjetik dhe rehati. Në përputhje me të gjitha hapësirat e brendshme.

Pompa e nxehtësisë ajër-ujë.
Zgjidhja me efikasitet energjie për ngrohje-ftohje dhe ujë të ngrohtë.

Sistemi Daikin VRV është një kondicioner me shumë ndarje për ndërtesat komerciale. Kontroll individual të zonës në çdo dhomë dhe kat të një ndërtese.

Chiller Fancoil janë pajisje të shpërndara për ngrohje dhe ftohje të dizajnuara për të kondicionuar hapësirën e një ndërtese.


Performancë superiore, efikasitet energjetik dhe rehati. Në përputhje me të gjitha hapësirat e brendshme.

Pompa e nxehtësisë ajër-ujë.
Zgjidhja me efikasitet energjie për ngrohje-ftohje dhe ujë të ngrohtë.

Sistemi Daikin VRV është një kondicioner me shumë ndarje për ndërtesat komerciale. Kontroll individual të zonës në çdo dhomë dhe kat të një ndërtese.

Chiller Fancoil janë pajisje të shpërndara për ngrohje dhe ftohje të dizajnuara për të kondicionuar hapësirën e një ndërtese.