Bashkuesi REFNET

VRV - KHRQ22M20T

Karakteristikat e produktit

  • Lidhje me përmasa imperiale për sistemin me pompë nxehtësie VRV
  • Për indeks kapaciteti më të vogël se 200
  • Projektuar posaçërisht për të optimizuar qarkullimin e agjentit ftohës