Njësi që qëndron mbi dysheme

FXLQ-P

Për kondicionim të ajrit të zonës së perimetrit

Karakteristikat e produktit

  • Njësia mund të instalohet si një model që qëndron i pavarur në këmbë nëpërmjet përdorimit të pllakës mbajtëse opsionale të pasme
  • Lartësia e ulët mundëson që njësia të përshtatet nën një dritare
  • Kutia me stil modern, me lustër në ngjyrë të bardhë të pastër (RAL9010) dhe gri metali (RAL7012) ndërthuret lehtësisht me çdo ambient të brendshëm
  • Kërkon shumë pak hapësirë instalimi
  • Instalimi i montuar në mur lehtëson pastrimin poshtë njësisë, ku tenton të grumbullohet pluhuri
  • Telekomanda me tela mund të integrohet lehtësisht brenda njësisë

Përfitimet

cq5dam.thumbnail.140.100 (1)
Për shumë banorë (opsional)
Furnizimi kryesor me energji i njësisë së brendshme mund të çaktivizohet kur dilni nga hoteli ose nga zyrat.
cq5dam.thumbnail.140.100
Funksionimi gjatë largimit nga shtëpia
Ruan temperaturën e brendshme sipas nivelit të përcaktuar nga ju ndërkohë që nuk jeni në shtëpi, duke kursyer energji
cq5dam.thumbnail.140.100 (5)
Kalimi automatik ftohje-ngrohje
Përzgjedh automatikisht modalitetin e ngrohjes ose të ftohjes për të arritur temperaturën e përcaktuar.
cq5dam.thumbnail.140.100 (8)
Inverteri
Kompresorët inverter rregullojnë vazhdimisht shpejtësinë e kompresorit sipas nevojës aktuale. Më pak ndezje dhe fikje që konsumojnë energji sjellin ulje të konsumit të energjisë (deri në 30%) dhe temperatura më të qëndrueshme.
cq5dam.thumbnail.140.100 (4)
Vetëm ventilatori
Njësia mund të përdoret si ventilator duke qarkulluar ajrin, por pa e ngrohur ose ftohur atë.
cq5dam.thumbnail.140.100 (1)
Shkallët e shpejtësisë së ventilatorit (3 shkallë)
Lejon përzgjedhjen e shpejtësisë së ventilatorit deri në numrin e dhënë.