Koka REFNET

VRV - KHRQ22M29H

Karakteristikat e produktit

  • Lidhje me përmasa imperiale për sistemin me pompë nxehtësie VRV
  • Për indeks kapaciteti më të vogël se 290
  • Projektuar posaçërisht për të optimizuar qarkullimin e agjentit ftohës