Sky Air Alpha-series

Sky Air Alpha-series - RZAG-MV1

Teknologji lider në industri për aplikime komerciale dhe madje edhe për dhoma teknike

Karakteristikat e produktit

  • Efikasitet i lartë: - Etiketat e energjisë deri në A++ në ftohje dhe në ngrohje - kompresor që ofron përmirësime të konsiderueshme në efikasitet
  • Zgjedhja e një produkti R-32 redukton ndikimin në mjedis me 68% krahasuar me R-410A, duke sjellë menjëherë konsum më të ulët të energjisë falë efikasitetit të saj të lartë energjetik, si dhe ka mbushje më të ulët me agjent ftohës
  • Balanca e përkryer në efikasitet dhe komoditet falë temperaturës së ndryshueshme të ftohjes: efikasitet i lartë sezonal gjatë gjithë vitit dhe shpejtësi e shpejtë reagimi në ditët më të nxehta.
  • I përshtatet punëve tejet delikate të ftohjes së infrastrukturës
  • Ripërdorimi i teknologjisë ekzistuese R-22 ose R-407C
  • Garanton funksionimin në modalitetin ngrohjeje dhe ftohjeje deri në -20°C
  • PCB-ja nën agjent ftohës garanton ftohje të besueshme, sepse nuk ndikohet nga temperatura e ambientit.
  • Gjatësia maksimale e tubacioneve deri në 85m
  • Njësitë e jashtme për përdorim në çift, dysh, tresh dhe binjak të dyfishtë

Kjo njësi mund të përdoret në kombinim me njësitë e mëposhtme.

Hap listën
FBA-A(9) / RZAG-MV1
FBA-A / RZAG-MV1
FCAG-A / RZAG-MV1
FCAG-B / RZAG-MV1
FCAHG-G / RZAG-MV1
FCAHG-H / RZAG-MV1
FDA-A / RZAG-MV1
FDXM-F3 / RZAG-MV1
FDXM-F9 / RZAG-MV1
FFA-A / RZAG-MV1
FFA-A9 / RZAG-MV1
FHA-A(9) / RZAG-MV1
FHA-A / RZAG-MV1
FNA-A / RZAG-MV1
FNA-A9 / RZAG-MV1
FUA-A / RZAG-MV1
FVA-A / RZAG-MV1

Përfitimet

cq5dam.thumbnail.140.100 (9)
Ftohje e infrastrukturës
Largoni me besueshmëri, efikasitet dhe fleksibilitet nxehtësinë që krijohet vazhdimisht nga pajisjet e IT-së dhe serverit për të garantuar kohë pune maksimale ndërkohë që ofrohet kthimi më i mirë për investimin.
cq5dam.thumbnail.140.100 (10)
Kalimi automatik ftohje-ngrohje
Përzgjedh automatikisht modalitetin e ngrohjes ose të ftohjes për të arritur temperaturën e përcaktuar.
cq5dam.thumbnail.140.100 (8)
Inverteri
Kompresorët inverter rregullojnë vazhdimisht shpejtësinë e kompresorit sipas nevojës aktuale. Më pak ndezje dhe fikje që konsumojnë energji sjellin ulje të konsumit të energjisë (deri në 30%) dhe temperatura më të qëndrueshme.