Kasetë me qarkullim rrethor

Round Flow - FCQG-F

Shkarkim ajri 360° për efikasitet dhe komoditet optimal

Karakteristikat e produktit

 • Kaseta me qarkullim nga të gjitha anët ofron mjedis më komod dhe kursime të mëdha të energjisë për pronarët e dyqaneve, zyrave dhe restoranteve
 • Lartësia më e ulët e instalimit në treg: 204 mm për kategorinë 71
 • Kontroll individual i kapakut: fleksibilitet për t'iu përshtatur çdo plani dhome pa ndryshuar vendndodhjen e njësisë!
 • Paneli i dekorimit me stil modern disponohet në 3 variacione të ndryshme: i bardhë (RAL9010) me fletë gri, plotësisht i bardhë (RAL9010) ose panel me vetëpastrim
 • Pastrimi automatik i filtrit sjell efikasitet më të lartë dhe; komoditet dhe kosto më të ulëta mirëmbajtjeje. Disponohen 2 filtra: filtri standard dhe filtri me rrjetë më të hollë (për punë me pluhur të imët, p.sh. në dyqane rrobash)
 • Dy sensorë inteligjentë opsionalë rrisin efikasitetin e energjisë dhe komoditetin.
 • Nuk nevojitet adaptues opsional për lidhje DIII, lidhni njësinë tuaj me sistemin më të gjerë të menaxhimit të ndërtesës.
 • Shkarkimi me tuba me degëzim lejon optimizimin e shpërndarjes së ajrit në dhomat me forma të çrregullta ose furnizimin e ajrit në dhomat e vogla pranë
 • Konsum i reduktuar i energjisë falë shkëmbyesit të nxehtësisë me tub të vogël të projektuar posaçërisht, motorit të ventilatorit DC dhe pompës së shkarkimit
 • Hyrja opsionale e ajrit të freskët
 • Pompa standarde e kullimit me ngritje 675mm rrit fleksibilitetin dhe shpejtësinë e instalimit

Kjo njësi mund të përdoret në kombinim me njësitë e mëposhtme.

Hap listën
FCGG-F / RR-BV3
FCQG-F / 3MXS-E
FCQG-F / 3MXS-G
FCQG-F / 3MXS-K
FCQG-F / 4MXS-E
FCQG-F / 4MXS-F
FCQG-F / 5MXS-E
FCQG-F / AZQS-B(8)V1 A
FCQG-F / AZQS-B(8)V1 UK
FCQG-F / AZQS-BY1 A
FCQG-F / AZQS-BY1 UK
FCQG-F / MXS-E
FCQG-F / MXS-F
FCQG-F / MXS-G
FCQG-F / MXS-K
FCQG-F / RKS-F
FCQG-F / RKS-J
FCQG-F / RQ-BV3
FCQG-F / RQ-BW1
FCQG-F / RR-BW1
FCQG-F / RXL-J
FCQG-F / RXL-K
FCQG-F / RXS-F
FCQG-F / RXS-J
FCQG-F / RXS-K
FCQG-F / RXS-L
FCQG-F / RXS-L3
FCQG-F / RXYSQ-P8V1
FCQG-F / RZQ-C
FCQG-F / RZQG-L(8)Y1
FCQG-F / RZQG-L7V1/LY1
FCQG-F / RZQG-L8/7V1
FCQG-F / RZQG-L9V1
FCQG-F / RZQSG-L(3/8)V1
FCQG-F / RZQSG-L(8)Y1
FCQG-F / RZQSG-L3/9V1
FCQG-F / RZQSG-LV1/LY1

Përfitimet

cq5dam.thumbnail.140.100 (10)
Sensori i pranisë dhe i dyshemesë (opsional)
Sensori i pranisë drejton ajrin larg personave që dallohen nga sensori në dhomë, kur aktivizohet kontrolli i qarkullimit të ajrit. Sensori i dyshemesë dikton temperaturën mesatare të dyshemesë dhe siguron shpërndarje të njëtrajtshme të temperaturës mes tavanit dhe dyshemesë.
cq5dam.thumbnail.140.100 (11)
Filtër me pastrim automatik
Filtri automatik vetëpastrohet një herë në ditë. Thjeshtësia e mirëmbajtjes do të thotë efikasitet optimal i energjisë dhe komoditet maksimal pa pasur nevojë për mirëmbajtje të shtrenjta dhe që marrin kohë.
cq5dam.thumbnail.140.100 (14)
Kontroll individual i fletëve
Kontrolli individual i fletëve përmes telekomanduesit me tela ju lejon të rregulloni me lehtësi pozicionin e secilës fletë individualisht, për t'iu përshtatur çdo konfigurimi të ri në dhomë. Disponohen edhe sete opsionale mbylljeje.
cq5dam.thumbnail.140.100 (12)
Funksionimi gjatë largimit nga shtëpia
Ruan temperaturën e brendshme sipas nivelit të përcaktuar nga ju ndërkohë që nuk jeni në shtëpi, duke kursyer energji
cq5dam.thumbnail.140.100 (13)
Parandalimi i korrenteve të ajrit
Kur fillon të ngrohet ose kur termostati është i fikur, drejtimi i nxjerrjes së ajrit vendoset horizontalisht dhe ventilatori vendoset në shpejtësi të ulët për të parandaluar korrentet e ajrit. Pas ngrohjes, nxjerrja e ajrit dhe shpejtësia e ventilatorit vendosen sipas dëshirës.
cq5dam.thumbnail.140.100 (2)
Vetëm ventilatori
Njësia mund të përdoret si ventilator duke qarkulluar ajrin, por pa e ngrohur ose ftohur atë.