Kasetë me qarkullim rrethor

Round Flow - FCAG-B

Shkarkim ajri 360° për efikasitet dhe komoditet optimal

Karakteristikat e produktit

 • Kombinimi me teknologjinë R-32 Bluevolution redukton ndikimin në mjedis me 68% krahasuar me R-410A, duke sjellë menjëherë konsum më të ulët të energjisë falë efikasitetit të saj të lartë energjetik, si dhe ka deri në 16% më pak mbushje me agjent ftohës
 • Paneli opsional i pastrimit automatik të filtrit sjell efikasitet më të lartë dhe komoditet dhe kosto më të ulëta mirëmbajtjeje.
 • Dy sensorë inteligjentë opsionalë rrisin efikasitetin e energjisë dhe komoditetin.
 • Lartësia më e ulët e montimit në treg: 214 mm për kategorinë 20-63
 • Mundësia më e gjerë e zgjedhjes në panelet dekorative: panele moderne në të bardhë (RAL9010) dhe të zezë (RAL9005) dhe panele standarde në të bardhë (RAL9010) me fletë gri ose të bardhë të plotë
 • Njësia e brendshme e njësuar mund të kombinohet me njësitë e jashtme R-32 dhe R-410A, duke thjeshtuar stokun
 • Kontroll individual i kapakut: fleksibilitet për t'iu përshtatur çdo plani dhome pa ndryshuar vendndodhjen e njësisë!
 • Fletët e mëdha dhe motivi unik i lëvizjes përmirëson shpërndarjen e barabartë të ajrit
 • 5 shkallë të ndryshme shpejtësie të disponueshme për komoditetin maksimal
 • Hyrja opsionale e ajrit të freskët
 • Shkarkimi me tuba me degëzim lejon optimizimin e shpërndarjes së ajrit në dhomat me forma të çrregullta ose furnizimin e ajrit në dhomat e vogla pranë
 • Pompa standarde e kullimit me ngritje 675mm rrit fleksibilitetin dhe shpejtësinë e instalimit

Kjo njësi mund të përdoret në kombinim me njësitë e mëposhtme.

Hap listën
FCAG-B / 2MXM-A
FCAG-B / 2MXM-N
FCAG-B / 3MXM-A
FCAG-B / 3MXM-N
FCAG-B / 3MXM-N7
FCAG-B / 3MXM-N8
FCAG-B / 3MXM-N9
FCAG-B / 4MWXM-A
FCAG-B / 4MXM-A
FCAG-B / 4MXM-N
FCAG-B / 4MXM-N9
FCAG-B / 5MXM-A
FCAG-B / 5MXM-N
FCAG-B / 5MXM-N9
FCAG-B / ARXM-N9
FCAG-B / ARXM-R
FCAG-B / AZAS-MV1
FCAG-B / AZAS-MY1
FCAG-B / AZQS-B(8)V1
FCAG-B / AZQS-BY1
FCAG-B / RQ-BV3
FCAG-B / RQ-BW1
FCAG-B / RR-BV3
FCAG-B / RR-BW1
FCAG-B / RXM-N
FCAG-B / RXM-N9
FCAG-B / RXM-R
FCAG-B / RXM-R9
FCAG-B / RXS-L
FCAG-B / RXS-L3
FCAG-B / RZA-D
FCAG-B / RZAG-A
FCAG-B / RZAG-MV1
FCAG-B / RZAG-MY1
FCAG-B / RZAG-NV1
FCAG-B / RZAG-NY1
FCAG-B / RZASG-MV1
FCAG-B / RZASG-MY1
FCAG-B / RZQ-C
FCAG-B / RZQG-L(8)Y1
FCAG-B / RZQG-L9V1
FCAG-B / RZQSG-L(8)Y1
FCAG-B / RZQSG-L3/9V1

Përfitimet

cq5dam.thumbnail.140.100 (10)
Sensori i pranisë dhe i dyshemesë (opsional)
Sensori i pranisë drejton ajrin larg personave që dallohen nga sensori në dhomë, kur aktivizohet kontrolli i qarkullimit të ajrit. Sensori i dyshemesë dikton temperaturën mesatare të dyshemesë dhe siguron shpërndarje të njëtrajtshme të temperaturës mes tavanit dhe dyshemesë.
cq5dam.thumbnail.140.100 (11)
Filtër me pastrim automatik (opsional)
Filtri automatik vetëpastrohet një herë në ditë. Thjeshtësia e mirëmbajtjes do të thotë efikasitet optimal i energjisë dhe komoditet maksimal pa pasur nevojë për mirëmbajtje të shtrenjta dhe që marrin kohë.
cq5dam.thumbnail.140.100 (14)
Kontroll individual i fletëve
Kontrolli individual i fletëve përmes telekomanduesit me tela ju lejon të rregulloni me lehtësi pozicionin e secilës fletë individualisht, për t'iu përshtatur çdo konfigurimi të ri në dhomë. Disponohen edhe sete opsionale mbylljeje.
cq5dam.thumbnail.140.100 (12)
Funksionimi gjatë largimit nga shtëpia
Ruan temperaturën e brendshme sipas nivelit të përcaktuar nga ju ndërkohë që nuk jeni në shtëpi, duke kursyer energji
cq5dam.thumbnail.140.100 (13)
Parandalimi i korrenteve të ajrit
Kur fillon të ngrohet ose kur termostati është i fikur, drejtimi i nxjerrjes së ajrit vendoset horizontalisht dhe ventilatori vendoset në shpejtësi të ulët për të parandaluar korrentet e ajrit. Pas ngrohjes, nxjerrja e ajrit dhe shpejtësia e ventilatorit vendosen sipas dëshirës.
cq5dam.thumbnail.140.100
Aplikacioni Onecta
Kontrolloni klimën tuaj të brendshme nga çdo vendndodhje përmes smartfonit ose tabletit