Njësi që qëndron mbi dysheme

FVXM-F

Njësi me qëndrim në dysheme për komoditet optimal në ngrohje falë qarkullimit të dyfishtë të ajrit

Karakteristikat e produktit

  • Lartësia e ulët (620 mm) mundëson që njësia të përshtatet nën një dritare
  • Daikin Residential Controller (opsional): kontrolloni njësinë tuaj të brendshme nga çdo vendndodhje me aplikacion, përmes rrjetit lokal ose internetit.
  • Funksionim i heshtur: niveli i presionit të zhurmës ulet deri në 23 dBA
  • Zgjedhja e një produkti R-32 ul ndikimin në mjedis me 68% krahasuar me R-410A dhe sjell direkt konsumim më të ulët të energjisë falë efikasitet të tij të lartë në energji
  • Komandë zanore përmes Amazon Alexa ose Google Assistant për të kontrolluar funksionet kryesore të tilla si vlera e caktuar, regjimi i funksionimit, shpejtësia e ventilatorit etj.

Kjo njësi mund të përdoret në kombinim me njësitë e mëposhtme.

Hap listën
FVXM-F / 2MXM-A
FVXM-F / 2MXM-M
FVXM-F / 2MXM-M9
FVXM-F / 2MXM-N
FVXM-F / 2MXM-N9
FVXM-F / 3MXM-A
FVXM-F / 3MXM-A9
FVXM-F / 3MXM-N
FVXM-F / 3MXM-N8
FVXM-F / 3MXM-N9
FVXM-F / 4MWXM-A
FVXM-F / 4MXM-A
FVXM-F / 4MXM-A9
FVXM-F / 4MXM-N
FVXM-F / 4MXM-N9
FVXM-F / 5MXM-A
FVXM-F / 5MXM-A9
FVXM-F / 5MXM-N
FVXM-F / 5MXM-N9
FVXM-F / RXM-M9
FVXM-F / RXM-N
FVXM-F / RXM-N9
FVXM-F / RXM-R
FVXM-F / RXM-R9
FVXM-F / RXTP-N8
FVXM-F / RXTP-N9
FVXM-F / RXTP-R

Përfitimet

cq5dam.thumbnail.140.100
Aplikacioni Onecta
Kontrolloni klimën tuaj të brendshme nga çdo vendndodhje përmes smartfonit ose tabletit
cq5dam.thumbnail.140.100 (6)
Modaliteti ekonomik
Ul konsumin e energjisë në mënyrë që të mund të përdoren aparaturat e tjera që kërkojnë sasi të madhe energjie. Ky funksion mundëson gjithashtu kursimin e energjisë.
cq5dam.thumbnail.140.100 (2)
Vetëm ventilatori
Njësia mund të përdoret si ventilator duke qarkulluar ajrin, por pa e ngrohur ose ftohur atë.
cq5dam.thumbnail.140.100 (2)
Përdorimi me disa modele
Deri në 5 njësi të brendshme mund të lidhen me një njësi të jashtme të vetme, edhe nëse janë të kapaciteteve të ndryshme. Të gjitha njësitë e brendshme mund të vihen në funksionim individualisht brenda të njëjtit modalitet ngrohjeje ose ftohjeje.
cq5dam.thumbnail.140.100 (7)
Modaliteti i caktuar për natën
Kursen energji duke parandaluar ftohjen ose ngrohjen e tepërt gjatë natës.
cq5dam.thumbnail.140.100 (3)
Modaliteti i fuqishëm
Mund të përzgjidhet për ngrohje ose ftohje të shpejtë; pasi fiket modaliteti i fuqishëm, njësia kthehet në modalitetin e caktuar më parë.