Kasetë plotësisht e sheshtë

FFA-A

Dizajn unik në treg që integrohet plotësisht në tavan.

Karakteristikat e produktit

  • Integrim plotësisht i puthitur në pllakat standarde arkitekturore të tavanit, duke lënë vetëm 8 mm
  • Shkrirje e veçantë e dizajnit ikonik dhe perfeksionit inxhinierik me një sipërfaqe elegante në ngjyrë të bardhë ose kombinim i të argjendtës dhe ngjyrës së bardhë
  • Kombinimi me teknologjinë R-32 Bluevolution redukton ndikimin në mjedis me 68% krahasuar me R-410A, duke sjellë menjëherë konsum më të ulët të energjisë falë efikasitetit të saj të lartë energjetik, si dhe ka deri në 16% më pak mbushje me agjent ftohës
  • Dy sensorë inteligjentë opsionalë rrisin efikasitetin e energjisë dhe komoditetin.
  • Kontroll individual i kapakut: fleksibilitet për t'iu përshtatur çdo plani dhome pa ndryshuar vendndodhjen e njësisë!
  • Gamë e unifikuar për njësinë e brendshme për R-32 dhe R-410A
  • Konsum i reduktuar i energjisë falë shkëmbyesit të nxehtësisë me tub të vogël të projektuar posaçërisht, motorit të ventilatorit DC dhe pompës së shkarkimit
  • Hyrja opsionale e ajrit të freskët
  • Shkarkimi me tuba me degëzim lejon optimizimin e shpërndarjes së ajrit në dhomat me forma të çrregullta ose furnizimin e ajrit në dhomat e vogla pranë
  • Pompa standarde e kullimit me ngritje 630mm rrit fleksibilitetin dhe shpejtësinë e instalimit

Kjo njësi mund të përdoret në kombinim me njësitë e mëposhtme.

Hap listën
FFA-A / 2MXM-M9
FFA-A / 3MXM-A
FFA-A / 3MXM-N
FFA-A / 3MXM-N9
FFA-A / 4MXM-A
FFA-A / 4MXM-N
FFA-A / 4MXM-N9
FFA-A / 5MXM-A
FFA-A / 5MXM-N
FFA-A / 5MXM-N9
FFA-A / RXM-M9
FFA-A / RXM-N
FFA-A / RXS-L
FFA-A / RXS-L3
FFA-A / RZAG-MV1
FFA-A / RZAG-MY1
FFA-A / RZASG-MV1
FFA-A / RZASG-MY1
FFA-A / RZQG-L(8)Y1
FFA-A / RZQG-L9V1
FFA-A / RZQSG-L(8)Y1
FFA-A / RZQSG-L3/9V1

Përfitimet

cq5dam.thumbnail.140.100 (10)
Sensori i pranisë dhe i dyshemesë (opsional)
Sensori i pranisë drejton ajrin larg personave që dallohen nga sensori në dhomë, kur aktivizohet kontrolli i qarkullimit të ajrit. Sensori i dyshemesë dikton temperaturën mesatare të dyshemesë dhe siguron shpërndarje të njëtrajtshme të temperaturës mes tavanit dhe dyshemesë.
cq5dam.thumbnail.140.100 (13)
Parandalimi i korrenteve të ajrit
Kur fillon të ngrohet ose kur termostati është i fikur, drejtimi i nxjerrjes së ajrit vendoset horizontalisht dhe ventilatori vendoset në shpejtësi të ulët për të parandaluar korrentet e ajrit. Pas ngrohjes, nxjerrja e ajrit dhe shpejtësia e ventilatorit vendosen sipas dëshirës.
cq5dam.thumbnail.140.100 (8)
Inverteri
Kompresorët inverter rregullojnë vazhdimisht shpejtësinë e kompresorit sipas nevojës aktuale. Më pak ndezje dhe fikje që konsumojnë energji sjellin ulje të konsumit të energjisë (deri në 30%) dhe temperatura më të qëndrueshme.
cq5dam.thumbnail.140.100 (12)
Funksionimi gjatë largimit nga shtëpia
Ruan temperaturën e brendshme sipas nivelit të përcaktuar nga ju ndërkohë që nuk jeni në shtëpi, duke kursyer energji
cq5dam.thumbnail.140.100 (14)
Kontroll individual i fletëve
Kontrolli individual i fletëve përmes telekomanduesit me tela ju lejon të rregulloni me lehtësi pozicionin e secilës fletë individualisht, për t'iu përshtatur çdo konfigurimi të ri në dhomë. Disponohen edhe sete opsionale mbylljeje.
cq5dam.thumbnail.140.100 (2)
Vetëm ventilatori
Njësia mund të përdoret si ventilator duke qarkulluar ajrin, por pa e ngrohur ose ftohur atë.