Njësi e fshehur në tavan

FDXM-F

Njësi kompakte e fshehur në tavan, me lartësi prej vetëm 200 mm

Karakteristikat e produktit

  • I fshehur mirë në tavan: duken vetëm grilat e thithjes dhe të shkarkimit
  • Përmasa kompakte, mund të montohet lehtësisht në një hapësirë boshe të tavanit prej vetëm 240 mm
  • Zgjedhja e një produkti R-32 ul ndikimin në mjedis me 68% krahasuar me R-410A dhe sjell direkt konsumim më të ulët të energjisë falë efikasitet të tij të lartë në energji
  • Presioni i jashtëm statik mesatar deri në 40 Pa lehtëson përdorimin e njësisë me tuba fleksibël të gjatësive të ndryshme
  • Projektuar për t'u kombinuar vetëm me shumë njësi të jashtme
  • Konsum i ulët i energjisë falë motorit me ventilator DC

Kjo njësi mund të përdoret në kombinim me njësitë e mëposhtme.

Hap listën
FDXM-F / 2MXM-M
FDXM-F / 3MXM-M
FDXM-F / 5MXM-M

Përfitimet

cq5dam.thumbnail.140.100 (2)
Vetëm ventilatori
Njësia mund të përdoret si ventilator duke qarkulluar ajrin, por pa e ngrohur ose ftohur atë.
cq5dam.thumbnail.140.100 (2)
Filtër ajri
Largon grimcat e pluhurit në ajër duke siguruar një furnizim të vazhdueshëm me ajër të pastër.
cq5dam.thumbnail.140.100 (1)
Shkallët e shpejtësisë së ventilatorit (3 shkallë)
Lejon përzgjedhjen e shpejtësisë së ventilatorit deri në numrin e dhënë.
cq5dam.thumbnail.140.100
Programues kohe për 24 orë
Mund të programohet për të nisur funksionimin në çdo kohë brenda një periudhe prej 24 orësh
cq5dam.thumbnail.140.100 (20)
Telekomanda me kabllo
Nis, ndalon dhe rregullon kondicionerin e ajrit.
cq5dam.thumbnail.140.100 (5)
Rindezja automatike
Njësia rindizet automatikisht sipas parametrave të përcaktuara pas ndërprerjes së energjisë.
cq5dam.thumbnail.140.100 (2)
Përdorimi me disa modele
Deri në 5 njësi të brendshme mund të lidhen me një njësi të jashtme të vetme, edhe nëse janë të kapaciteteve të ndryshme. Të gjitha njësitë e brendshme mund të vihen në funksionim individualisht brenda të njëjtit modalitet ngrohjeje ose ftohjeje.
cq5dam.thumbnail.140.100 (17)
Programi i tharjes
Lejon që nivelet e lagështisë të ulen pa ndikuar në temperaturën e dhomës.
cq5dam.thumbnail.140.100 (4)
Programuesi javor i kohës
Mund të programohet për të nisur ngrohjen ose ftohjen në çdo kohë, mbi një bazë ditore ose javore.
cq5dam.thumbnail.140.100 (14)
Telekomandë me rreze infra të kuqe
Nis, ndalon dhe rregullon kondicionerin e ajrit nga distanca.
cq5dam.thumbnail.140.100 (15)
Kontrolli i centralizuar
Nis, ndalon dhe rregullon disa kondicionerë ajri nga një pikë qendrore.
cq5dam.thumbnail.140.100 (3)
Vetë-diagnostikimi
Lehtëson mirëmbajtjen duke treguar defekte të sistemit apo anomali të funksionimit.