Përdorimi me disa modele

3MXM-A

Karakteristikat e produktit

  • Pamje e re dizajni për njësinë e jashtme
  • Vlera efikasiteti sezonal deri në A+++ në ftohje dhe A++ në ngrohje falë teknologjisë moderne dhe sistemeve inteligjente të integruara
  • Me 1 njësi të shumëfishtë të jashtme mund të lidhen deri në 3 njësi të brendshme; të gjitha njësitë e brendshme mund të kontrollohen më vete dhe nuk kanë nevojë të instalohen në të njëjtën dhomë apo në të njëjtën kohë
  • Zgjedhja e një produkti R-32 ul ndikimin në mjedis me 68% krahasuar me R-410A dhe sjell direkt konsumim më të ulët të energjisë falë efikasitet të tij të lartë në energji
  • Mund të lidhen lloje të ndryshme njësish të brendshme: p.sh. të montuara në mur, kasetë këndore e montuar në tavan, njësi e fshehur në tavan
  • Njësitë e jashtme janë të pajisura me një kompresor me rrotullim, i njohur për zhurmë të ulët dhe efikasitet të lartë energjie.

Kjo njësi mund të përdoret në kombinim me njësitë e mëposhtme.

Hap listën
CHYHBH-AV32 / 3MXM-A
CTXA-AT / 3MXM-A
CTXA-AW / 3MXM-A
CTXA-BB / 3MXM-A
CTXA-BS / 3MXM-A
CTXA-BT / 3MXM-A
CTXM-R / 3MXM-A
CVXM-A / 3MXM-A
FBA-A(9) / 3MXM-A
FBA-A / 3MXM-A
FCAG-A / 3MXM-A
FCAG-B / 3MXM-A
FDBQ-B / 3MXM-A
FDXM-F3 / 3MXM-A
FDXM-F9 / 3MXM-A
FFA-A / 3MXM-A
FFA-A9 / 3MXM-A
FHA-A(9) / 3MXM-A
FHA-A / 3MXM-A
FNA-A / 3MXM-A
FNA-A9 / 3MXM-A
FTXA-AW / 3MXM-A
FTXA-BB / 3MXM-A
FTXA-BS / 3MXM-A
FTXA-BT / 3MXM-A
FTXJ-AB / 3MXM-A
FTXJ-AS / 3MXM-A
FTXJ-AW / 3MXM-A
FTXJ-MS / 3MXM-A
FTXJ-MW / 3MXM-A
FTXM-R / 3MXM-A
FTXP-M9 / 3MXM-A
FVXM-A / 3MXM-A
FVXM-F / 3MXM-A

Përfitimet

cq5dam.thumbnail.140.100 (8)
Inverteri
Kompresorët inverter rregullojnë vazhdimisht shpejtësinë e kompresorit sipas nevojës aktuale. Më pak ndezje dhe fikje që konsumojnë energji sjellin ulje të konsumit të energjisë (deri në 30%) dhe temperatura më të qëndrueshme.