Njësi që qëndron mbi dysheme

FWV-DAT

Njësi motorike me ventilator AC për montim vertikal

Karakteristikat e produktit

  • Sistem fiksimi të shpejtë për montim në mur
  • Lidhje të shpejta për opsionet elektrike: nuk nevojiten mjete
  • Filtri i ajrit mund të hiqet lehtësisht për pastrim
  • Ngrohës elektrik: pa rele deri në 2 kW
  • Ngrohës elektrik: i pajisur me dy termostate me ndërprerje të mbinxehjes
  • Disponon valvulat ndezëse/fikëse me 3 drejtime/4 porta të montuara paraprakisht
  • Paketat e valvulave janë të izoluara, nuk kërkohet pajisje shtesë kullimi
  • Paketat e valvulave përmbajnë valvula balancuese dhe xhep me sensor

Përfitimet