Kapaku vertikal i kasës

EKM10CV

Për konvektorin e fshehur të pompës së nxehtësisë, madhësia 10