Ndarje Daikin Altherma për temperaturë të lartë

Daikin Altherma 3 H HT - EPRA014-018DW

Karakteristikat e produktit

  • Me vetëm funksionimin e pompës së nxehtësisë, njësia e jashtme ofron një temperaturë të ujit në dalje prej 70°C në temperaturë ambienti -15°C
  • Njësia e jashtme tërheq nxehtësi nga ajri i jashtëm edhe në -28°C
  • Dizajni elegant i njësisë gërshetohet me pajisjet e tjera shtëpiake.
  • Zgjedhja e një produkti R-32 redukton ndikimin në mjedis me 68% krahasuar me R-410A, që çon direkt në konsum më të ulët të energjisë falë efikasitetit të saj të lartë energjetik dhe ka mbushje me agjent ftohës 30% më të ulët
  • Me temperaturë ambienti -15°C, njësia e jashtme kufizon humbjen e nxehtësisë

Kjo njësi mund të përdoret në kombinim me njësitë e mëposhtme.

Hap listën
ETBH16E6V / EPRA014-018DW
ETBH16E9W / EPRA014-018DW
ETBX16E6V / EPRA014-018DW
ETBX16E9W / EPRA014-018DW
ETSH-D / EPRA014-018DW
ETSH16E / EPRA014-018DW
ETSHB-D / EPRA014-018DW
ETSHB16E / EPRA014-018DW
ETSX-D / EPRA014-018DW
ETSX16E / EPRA014-018DW
ETSXB-D / EPRA014-018DW
ETSXB16E / EPRA014-018DW
ETVH16E6V / EPRA014-018DW
ETVH16E9W / EPRA014-018DW
ETVH16UE6V / EPRA014-018DW
ETVX16E6V / EPRA014-018DW
ETVX16E9W / EPRA014-018DW
ETVZ16E6V / EPRA014-018DW
ETVZ16E9W / EPRA014-018DW

Përfitimet

cq5dam.thumbnail.140.100
Funksionimi i garantuar deri në -28°C
Daikin Altherma është i përshtatshëm për të gjitha klimat, duke u rezistuar madje edhe kushteve të ashpra të dimrit me një gamë funksionimi deri në -28°C